Privātuma politika

    Wifialarm.lv mājas lapas apmeklētāju personas datu aizsardzību nodrošina SIA SUPEREGO atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SIA SUPEREGO ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Tomēr SIA SUPEREGO nevar uzņemties atbildību par citām mājas lapām, uz kurām ir saites no wifialarm.lv mājas lapas, vai par citu personu pakalpojumiem, kam var piekļūt, izmantojot wifialarm.lv.
    Informācija, kas par apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot wifialarm.lv mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim, piemēram, lai sniegtu apmeklētāja pieprasīto informāciju vai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu u.tml.
Lai varētu nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt nepieciešamību uzlabot mājas lapas saturu un tā izvietojumu, arī par wifialarm.lv mājas lapas apmeklētājiem tiek apstrādāta informācija, kas ietverta mājas lapas piekļuves failos, piemēram, IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās sadaļas. wifialarm.lv interneta ātruma mērītāja izmantošanas gadījumā papildus tiek apstrādāti mērījumu laikā iegūtie rezultāti.
Arī wifialarm.lv mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), kas nodrošina mājas lapas plašākas izmantošanas iespējas. Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas nav ieteicams, jo šādā gadījumā tiks samazinātas wifialarm.lv mājas lapas izmantošanas iespējas.